Presentationer

Webbpresentationer

2023/2024

Delårsrapport Q1 1 april - 20 juni 2023
Telefonkonferens Q1 2023/2024

2022/2023

Bokslutskommuniké 2022/2023
Telefonkonferens Q4 2022/2023

Delårsrapport Q3 1 april - 30 december 2022
Telefonkonferens Q3 2022/2023 

Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2022
Telefonkonferens Q2 2022/2023

Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2022
Telefonkonferens Q1 2022/2023

2021/2022

Bokslutskommuniké april 2021 - mars 2022
Telefonkonferens Q4 2021/2022

Delårsrapport Q3 1 april - 30 december 2021
Telefonkonferens Q3 2021/2022

Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2021
Telefonkonferens Q2 2021/2022

2020/2021

Bokslutskommuniké april 2020 - 31 mars 2021
Telefonkonferens Q4 2020/2021

Delårsrapport Q3 1 april - 31 december 2020
Telefonkonferens Q3 2020/2021

Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2020
Telefonkonferens Q2 2020/2021

Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2020
Telefonkonferens Q1 2020/2021 

2019/2020

Bokslutskommuniké Q4 1 april 2019 - 31 mars 2020
Telefonkonferens Q4 2019/2020 

Delårsrapport Q3 1 april - 31 december 2019
Telefonkonferens Q3 2019/2020 

Delårsrapport Q2 1 april – 30 september 2019
Telefonkonferens Q2 2019/2020

Se de filmade presentationerna från kapitalmarknadsdagen den 19 september 2019:
Niklas Stenberg
VD

Malin Enarson
CFO

Patrik Klerck
Affärsområdeschef Automation

Claus Nielsen
Affärsområdeschef Industrial Solutions

Kim Nikitin
COO Celltech Oy

Anders Claesson
VD Sittab AB

Summering av dagen
Niklas Stenberg

Presentationer