Över hundra år av värdeskapande teknikhandel

2021: Addtech fyllde 20 år

I september 2021 firade Addtech 20 år som börsbolag. Ända sedan starten 2001 har vi överträffat våra finansiella mål – trots IT- och finanskrascher, lågkonjunkturer, oljekris, cyberattack och pandemi. Vi har vuxit från en nybildad avknoppning från Bergman & Beving till ett Large Cap-bolag med stark position.

 

2020: Styrkebesked i en utmanande omvärld

I mars 2020 meddelar Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Vissa av Addtechs segment drabbas hårt medan inom andra delar av verksamheten är affärsläget betydligt mer positivt. Under pandemin visar affärsmodellen och företagskulturen återigen styrkan och förmågan att snabbt ställa om verksamheten när omvärlden förändras.

2019: Cyberattack sätter Addtech på prov

Ett nytt affärsområde, Automation, inrättas 2019, vilket innebär att Addtech nu har fem affärsområden. I oktober drabbas Addtech av en cyberattack som berör 80 av 130 bolag. Angriparna krypterar den centrala IT-miljön och kräver därefter lösen för att återställa den. För Addtech är det en självklarhet att inte betala, utan istället berätta öppet vad som inträffat.

 

2018: Hög förvärvstakt och ny VD

Aktivitetsnivån är hög och drygt 20 förvärv genomförs under året. Addtechs väl inarbetade förvärvsfilosofi ligger fast och är fortsatt framgångsrik. Under 2018 tillträder Niklas Stenberg som ny VD och koncernchef för Addtech.

2015: Internationell teknik-handelskoncern under många varumärken

Affärsområdet Life Science tog namnet AddLife AB och verksamheten förberedde en särnotering på Nasdaq Stockholm vilket skedde i mars 2016.

 

2008: Ny affärsorienterad organisation

2008 infördes en ny affärsorienterad organisation där dotterbolagen grupperades i affärsenheter kopplade till övergripande teknik- eller marknadsområden. Syftet med förändringen var att utveckla marknadspositionen inom viktiga segment och skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt i respektive affärsenhet; både genom egen tillväxt och genom förvärv. 2008 får koncernen en ny vd när Johan Sjö i januari tar över rodret efter Roger Bergqvist.

2005: Nytt affärsområde och ökad export

I början av 2005 förvärvas Meditech, som bildar affärsområdet Life Science. Koncernen har nu dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland, Polen och Österrike. Sedan Addtechs börsnotering 2001 har cirka 40 företagsförvärv genomförts. Telekomkrisen drabbade Addtech hårt, men blev också en värdefull lärdom. Ett helt affärssegment försvann när en hel industri flyttade till lågkostnadsländer.

 

2001: Addtechs födelse

I början av 2000-talet delade Bergman & Beving upp verksamheten i tre självständiga dotterbolag som var och en noterades på Stockholmsbörsen. Affärsområdet Bergman & Beving Industry blev grunden till Addtech som då hade en omsättning på knappt 2,5 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda.

1996: Fyra nya affärsområden växer fram

1996 fyller Bergman & Beving 20 år som börsbolag. Sverige är fortfarande den största marknaden, följt av övriga nordiska länder. Men nu finns det verksamheter även i Polen, i de baltiska länderna och i Tyskland. 1997 beslutar EU att införa Euron och koncernen byggs därför om för att stärka konkurrenskraften och tillväxtmöjligheten. Delkoncernerna formeras till fyra affärsområden: Electronic Components, Industry, Tools and Equipment och Meditech.

 

1976: Börsnotering och Nordisk expansion

Bergman & Beving börsnoterades redan 1976 på Svenska Fondhandlareföreningens kurslista. En börsnotering som, enligt årsredovisningen för året, bemöts positivt av kunder, leverantörer och personal. Under 1970-talet tar man, genom sina första företagsförvärv i Norge, Finland och Danmark, steget ut i Norden och breddar medvetet sin geografiska bas, både vad gäller kunder och egna bolag.

1960: Förvärv blir tidigt en del av verksamheten

Addtechs sortiment har breddats i takt med den tekniska utvecklingen. I mitten av 1960-talet inleddes en era av företagsförvärv med målet att komplettera befintlig verksamhet med företag i angränsande marknadssegment. Förvärv har sedan dess varit en del av den löpande verksamheten, vilket tillför nya affärsmöjligheter och kompetenta medarbetare.

 

1920: Ny strategi

Under 1920-talet börjar bolaget långsamt ändra strategi. Bergman & Beving lämnar standardprodukterna bakom sig för att istället satsa på mer avancerade produkter med bättre marginaler. Kvartslampor och senare även mikroskop, spektrografer, kolborstar och vakuumpumpar blir viktiga bidrag till en förbättrad lönsamhet.

1906: Över 100 år av värdeskapande teknikhandel

Addtech har i grunden haft samma affärsidé i över 100 år. Grundarna, Arvid Bergman och Fritz Beving, startade Bergman & Beving år 1906 med affärsidén att importera tekniska produkter från Tyskland för att sälja till den snabbt växande svenska industrin. Bland de första produkterna fanns automatvågar, vattenmätare, elmätare, kabel och skrivande elektriska instrument.