Katalysator för hållbar tillväxt

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 150 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – alltid med hållbarhet i fokus.

Vår vision

Vi ska vara ledande inom värdeskapande tekniklösningar för en hållbar framtid. Våra bolag ska uppfattas som den mest kompetenta, långsiktiga och hållbara samarbetspartnern av både kunder, leverantörer och medarbetare.

Vårt DNA

Addtech är en fullt ut decentraliserad organisation med en unik kultur som bygger på en vilja att ta eget ansvar. Vi anser att de klokaste besluten fattas nära kunden och att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva vår verksamhet. Affärsmannaskap, entreprenörsanda och småskalighet är andra viktiga delar av vårt DNA. Vi kombinerar det bästa av två världar: det börsnoterade storbolagets finansiella styrka, erfarenhet och breda nätverk, med entreprenörens personliga engagemang och affärsmannaskap.

Beprövad affärsmodell

Vår affärsmodell är i grunden mer än 100 år gammal och bygger på att skapa behovsanpassade och hållbara tekniklösningar. Behoven är ofta tekniskt komplicerade, något som gör att vi måste ha både tekniskt kunnande och förståelse för kundernas verksamhet för att lyckas. Våra lösningar inbegriper både egna varumärken, kundanpassade lösningar samt handelsprodukter ur vårt breda leverantörsnätverk.  

Så skapar vi lönsam och hållbar tillväxt

Vi skapar optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillföra resurser, kunskapsutbyte genom nätverk samt ett aktivt ägande. Detta i kombination med att kontinuerligt förvärva nya verksamheter säkerställer vi lönsam och hållbar tillväxt över tid.

Tre tydliga krav på organisationen

Bolagen inom Addtech drivs under egna varumärken och får fritt driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på våra koncerngemensamma mål. Vi ställer tre grundläggande krav på alla bolag inom koncernen: Vinsttillväxt >15%, Lönsamhet R/RK >45% samt Hållbar utveckling.