Koncernledning Addtech AB

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech och Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

Civilekonom. Född 1973.

Anställd i koncernen sedan 2004. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions, flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. 

MARTIN FASSL

Affärsområdeschef Automation

MARTIN FASSL

Affärsområdeschef Automation

Civilekonom. Född 1960.
Anställd i koncernen sedan 1994.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Electrification

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Electrification

Maskiningenjör och Marknadsekonom DIHM, Född 1967.
Anställd i koncernen sedan 2008.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och delägare Emcomp International AB samt affärsenhetschef Power Systems.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

DANIEL PRELEVIC

Affärsområdeschef Industrial Solutions

DANIEL PRELEVIC

Affärsområdeschef Industrial Solutions

Civilekonom. Född 1977.

Anställd i koncernen sedan 2011.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Addtech Industrial Process. Dessförinnan business controller på Atlas Copco. .

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Process Technology

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Process Technology

Eksporttekniker. Född 1969.
Anställd i koncernen sedan 1994.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.