Koncernledning Addtech AB

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

Aktieinnehav: 221 136 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 171 000 aktier.

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

Ekonomie magisterexamen. Född 1973.

Anställd i koncernen sedan 2004. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions, flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. 

Aktieinnehav: 49 128 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 112 600 aktier.

MICHAEL ULLSKOG

Affärsområdeschef Automation

MICHAEL ULLSKOG

Affärsområdeschef Automation

El-teleingenjör. Född 1966.

Anställd i koncernen sedan 2015.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Power & Mobility, Affärsenhetschef Components Sverige, VD Compotech Provider AB, VD och delägare RECAB AB.

Aktieinnehav: 1 152 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 47 250 aktier.

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Electrification

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Electrification

Maskiningenjör och Marknadsekonom DIHM, Född 1967.

Anställd i koncernen sedan 2008.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och delägare Emcomp International AB samt affärsenhetschef Power Systems.

Aktieinnehav: 37 400 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 106 600 aktier.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

Aktieinnehav: 331 438 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 106 600 aktier.

DANIEL PRELEVIC

Affärsområdeschef Industrial Solutions

DANIEL PRELEVIC

Affärsområdeschef Industrial Solutions

Civilekonom. Född 1977.

Anställd i koncernen sedan 2011.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Vice Affärsområdeschef, affärsenhetschef samt Business Controller inom Industrial Process, flertalet roller som business controller och ekonomi på Atlas Copco.

Aktieinnehav: 65 500 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 110 000 aktier.

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Process Technology

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Process Technology

Eksporttekniker. Född 1969.

Anställd i koncernen sedan 1994.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

Aktieinnehav: 49 804 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 106 600 aktier.