Allt börjar med en tydlig vision och riktning

Addtech ska vara ledande inom värdeskapande tekniklösningar för en hållbar framtid. Vi ska uppfattas som den mest kompetenta, långsiktiga och hållbara samarbetspartnern av både kunder, leverantörer och medarbetare.

Vad betyder vår vision - Ledande på tekniklösningar för en hållbar framtid

Att vara ledande innebär att vi ska vara bäst på det vi väljer att göra. Vi ska uppfattas som den mest kompetenta samarbetspartnern av våra kunder och leverantörer.

Tekniklösningar avser inom vilket område vi vill verka. Vi marknadsför tekniska produkter som kommer från externa leverantörer, kompletterar med anpassade produkter och lösningar samt helt egna produkter och varumärken inom valda nischer, men alltid med ett högt teknikinnehåll och inom tydliga marknadssegment.

Vi ska vara en katalysator för utveckling mot ett hållbart samhälle och en hållbar industri. I vår roll som leverantör av ledande tekniska lösningar arbetar vi målmedvetet mot en mer hållbar framtid. Samtidigt strävar vi efter långsiktig lönsamhet för koncernen. Hållbara affärer är inte bara bra för planeten och människor – det skapar affärsmöjligheter också.

Tre strategiska val för att nå vår vision

Marknadsledande nischpositioner
Våra bolag ska vara marknadsledande inom utvalda tekniknischer med högt kunskapsinnehåll. Detta skapar förutsättningar för stabil tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Operativ rörlighet
Bolagen ska agera snabbt och flexibelt på nya affärsmöjligheter. Koncernen ska också agera snabbt genom att exempelvis dela upp verksamheter och ha effektiva processer för att integrera nya bolag.

Tillväxt genom förvärv
En viktig del av vår tillväxtfilosofi är förvärv och tilläggsförvärv. Det möjliggör snabb expansion i nya segment, breddat produktutbud och förbättrade marknadspositioner.