Hållbar affär

Kraven och efterfrågan på hållbara tekniklösningar växer kontinuerligt, det skapar såväl affärsmöjligheter för Addtech som värden för våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

Våra bolag jobbar dagligen med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningar. Det gäller såväl att förbättra kundernas affärer som att bidra till olika samhällsvinster; till exempel mer energieffektiva transporter och processer, produktion av förnyelsebar energi, renare utsläpp och säkrare arbetsplatser. Bolagen agerar inom många olika teknikområden och har stora möjligheter att vara en katalysator för övergången till ett mer hållbart samhälle och industri. Här ingår exempelvis ledande tekniklösningar för elektrifiering, automatisering, Industri 4.0, infrastruktur, lösningar för att reducera utsläpp, medicinteknik och stamnätsutbyggnad.

Vi följer vår utveckling inom Hållbar affär genom att årligen mäta våra bolags försäljning av lösningar som bidrar positivt till utvecklingen av FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål och utfall 2022/2023