Våra 2030-mål guidar oss i vår utveckling

Addtech har mätbara och tidsbundna mål inom tre fokusområden, vilket tydligt visar vår ambition och riktning. Genom att bygga starka partnerskap med olika aktörer säkrar vi utvecklingen mot våra 2030-mål och bidra samtidigt  positivt till utvecklingen av de globala utmaningar inom hållbarhet. Vi analyserar kontinuerligt risker och möjligheter för att stödja våra bolag inom affärsutveckling för att de aktivt ska bidra i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och industri.

Hållbar affär

Genom att erbjuda tekniklösningar som bidrar till våra kunders omställning och utveckling vill vi skapa hållbara affärer.
 

Läs mer →

Hållbar organisation

Genom en jämställd och klimatsmart verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation. 
 

Läs mer →

Hållbar leverantörskedja

Genom strukturerade leverantörsuppföljningar vill vi främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion för en hållbar leverantörskedja.

Läs mer →