Svensk börsnoterad tekniklösningskoncern

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 150 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt.

Addtechs DNA

Addtech är en helt decentraliserad organisation med en unik kultur som bygger på en vilja att ta eget ansvar. Vi anser att de klokaste besluten fattas nära kunden och att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva vår verksamhet. Entreprenörsanda och småskalighet är andra viktiga delar av vårt DNA. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

Så skapar vi hållbar tillväxt

Addtechs framgång bygger på att våra bolag fritt får driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på våra koncerngemensamma mål. Genom att kontinuerligt förvärva nya verksamheter samt att skapa optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillföra resurser, kunskapsutbyte samt ett aktivt ägande säkerställer vi hållbar tillväxt över tid.

Entreprenörer

Addtech är en långsiktig industriell ägare som konstant letar efter bolag som kan förstärka befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. I vår decentraliserade organisation får våra bolag frihet att agera självständigt samtidigt som de har ett stort ansvar att leva upp till våra högt ställda förväntningar på resultattillväxt och lönsamhet.

Hållbarhet för Addtech

Hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Våra bolag bidrar varje dag genom att hjälpa sina kunder att hitta optimala tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling. Genom att kontinuerligt utveckla och stärka vårt arbete inom hållbarhet skapar vi värden för våra kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort. Att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är en viktig del av vår strategi och skapar stora affärsmöjligheter för våra bolag.

Årsredovisning

2022/2023 var ett mycket framgångsrikt verksamhetsår för Addtech med hög organisk omsättningstillväxt och lönsamhet i samtliga affärsområden. Affärsläget var gynnsamt i de flesta av våra viktigaste kundsegment och geografier och vi lyckades hantera en komplex omvärld på ett framgångsrikt sätt. Detta visar återigen på styrkan i vår affärsmodell och kultur med fokus på entreprenörskap.

Med en beprövad och skalbar affärsmodell skapar Addtech långsiktigt aktieägarvärde. Tillsammans har våra 150 bolag en bred och stabil kundbas samt en gemensam strävan att vara marknadsledande på växande nischmarknader. Vår effektiva förvärvsmodell säkerställer vinsttillväxten då de nya bolagen kontinuerligt tillför försäljningsvolym, kunder och kompetens samt inte minst drivna ledare och entreprenörer.

Pressmeddelande