Ledande teknikhandelskoncern för högteknologiska produkter och lösningar

Detta är Addtech

Vi skapar långsiktiga aktieägarvärden - Investera i Addtech

Investera

Vi söker bolag att förvärva!

Bli en del av Addtech

VI TILLFÖR VÄRDE

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Verksamheten består av drygt 130 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

SENASTE RAPPORTERNA

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Årsredovisning 2018/2019

https://rapporter.addtech.se/

ÅRSREDOVISNINGEN 2018/2019

Hållbarhet

Addtechs hållbarhetsarbete

Affärsidé

Vår affärsidé