Hållbarhet genom hela värdekedjan

För Addtech är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Våra bolag bidrar varje dag genom att hjälpa sina kunder att hitta optimala tekniska lösningar som leder till en mer hållbar utveckling. Genom att ingå olika partnerskap i värdekedjan skapar vi värden för våra kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort. Att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är en viktig del av vår strategi och skapar stora affärsmöjligheter för våra bolag. Läs mer i vår Årsredovisning med integrerad Hållbarhetsrapport.

Vår hållbarhetsmodell

Utfallet från vår väsentlighetsanalys har vi omsatt i en hållbarhetsmodell som visar våra högst prioriterade områden samt deras koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Våra tre fokusområden är baserade på de högst prioriterade områdena för både Addtech och våra intressenter.