Hållbarhetsfakta

För varje fokusområde har Addtech långsiktiga mål som är mätbara och tidsbundna till år 2030, i enlighet med de globala hållbarhetsmålen. Med en uttalad riktning tydliggör vi vart vi vill och vilket värde vi skapar. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning av våra nyckeltal säkerställer vi utveckling i rätt riktning. Nedan följer utfall för våra nyckeltal inom hållbarhet. För detaljer och beräkningsmetod se Årsredovisning med integrerad Hållbarhetsrapport