Passion för entreprenörskap

Frihet under ansvar är den grundläggande principen för Addtech. För att lyckas med det krävs en stark kultur med passion för entreprenörskap, som sin tur vilar på våra fyra kärnvärden. För att kunna leva upp till vår vision att vara ledande på tekniklösningar för en hållbar framtid måste vi leva efter dessa kärnvärden. De hjälper oss att utvecklas och ger oss trygghet i arbetet eftersom vi vet vad som förväntas av oss.

Enkelhet

Enkelhet speglar vårt sätt att arbeta. Det ska vara enkelt för våra kunder och leverantörer att samarbeta med oss. Det ska även vara enkelt att arbeta inom Addtech – målen ska vara tydliga, metoderna enkla, beslutsvägarna kort och ansvarsförhållandena klara.

Effektivitet

Det är viktigt att göra rätt saker på rätt sätt. Effektivitet inom organisationer bygger på att värdet av det som produceras ska vara högre än kostnaderna för produktionen i sig.

Förändring

Förmågan att utvecklas, växa och förändras när det behövs, är en förutsättning för framgång. Inom Addtech är vi bra på att anpassa oss till nya förutsättningar, nya kunder och nya utmaningar på en marknad i ständig utveckling. Det viktigt med en konstruktiv och positiv attityd samt öppet sinne för de nya möjligheter som förändringar innebär.

Ansvar och frihet

För att kunna ta beslut måste vi kunna ta ansvar för det vi gör. Vår decentraliserade organisation kräver det för att fungera. Vi ska ha tydliga ansvarsområden när det gäller både: kunder, produkter, funktioner, lönsamhet och resultat. Frihet innebär att det är upp till varje bolag att välja både vilka leverantörer som ska anlitas och vilka typer av kunder som ska bearbetas. Även individen ska känna frihet att fatta egna beslut och slutföra affärer.