EU Taxonomi

EU arbetar med att utveckla ramverket för taxonomin, med mål att leda investeringar mot främjandet av hållbar utveckling. Ramverket kommer att påverka Addtechs rapportering inom hållbarhet. Intressenter kommer att begära data kring andelen av omsättningen som är i linje med taxonomins kriterier.

Addtech följer utvecklingen av ramverket för taxonomin, samt de kriterier som fastställs. Vi har påbörjat arbetet med att utvärdera aktiviteter i våra bolag och hur väl de faller in under taxonomins kriterier. Addtech rapporterar sedan tidigare andelen av sin omsättning som positivt bidrar till utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål. Vi arbetar för att integrera rapporteringen under taxonomin med befintlig rapportering.