EU Taxonomi

Syftet med EU Taxonomin är att skapa en gemensam definition kring miljömässigt hållbara aktiviteter och därmed skapa förutsättningar för jämförbarhet.

I ett första skede har EU prioriterat de mest CO2-påverkande aktiviteterna – både ur ett negativt och positivt perspektiv. Addtech, vars bolag har begränsad andel egen produktion och till stor del fokuserar på hållbara tekniklösningar som ingår i slutprodukter inom industri och infrastruktur, omfattas därmed i liten utsträckning av Taxonomin som det ser ut för 2022/2023 års rapportering.

Addtech är däremot en nyckelleverantör och möjliggör många av våra kunders aktiviteter inom Taxonomi. Exempel på tekniklösningar där vi levererar nyckelkomponenter är inom produktion av förnyelsebar energi, skogsbruk, tillverkning av låg CO2-teknologi, återvinningssystem och transportsystem. Läs mer om Addtechs tekniklösningar som bidrar till hållbar utveckling i vår Årsredovisning på sidorna 20–27.

Läs mer rapporteringskraven, KPI:erna samt vilka aktiviteter inom Addtech som omfattas av Taxonomin för redovisningsåret 2022/2023 i vår Årsredovisning på sidorna 149–151.