EU Taxonomi

Syftet med EU Taxonomin är att skapa en gemensam definition kring miljömässigt hållbara aktiviteter och därmed skapa förutsättningar för jämförbarhet.

I ett första skede har EU prioriterat de mest CO2-påverkande aktiviteterna – både ur ett negativt och positivt perspektiv. Addtech, vars bolag har begränsad andel egen produktion och till stor del fokuserar på hållbara tekniklösningar som ingår i slutprodukter inom industri och infrastruktur, omfattas därmed i liten utsträckning av Taxonomin som det ser ut för 2021/2022 års rapportering.

Addtech är däremot en nyckelleverantör och möjliggör många av våra kunders aktiviteter inom Taxonomi. Exempel på tekniklösningar där vi levererar nyckelkomponenter är inom produktion av förnyelsebar energi, skogsbruk, tillverkning av låg CO2-teknologi, återvinningssystem och transportsystem. Läs mer om Addtechs tekniklösningar som bidrar till hållbar utveckling i vår Årsredovisning på sidorna 19-23.

Rapporteringskraven för det finansiella året 2021/2022 är avgränsade till aktiviteter som omfattas av Taxonomin. För nästkommande år kommer Addtech, enligt lag, rapportera andel av omsättning, kapital- och driftkostnader som också är förenlig med Taxonomin.

Läs mer rapporteringskraven, KPI:erna samt vilka aktiviteter inom Addtech som omfattas av Taxonomin för redovisningsåret 2021/2022 i vår Årsredovisning på sidorna 140–141.

Andel av omsättningen som omfattas av Taxonomin 2021/2022