Hållbar leverantörskedja

Att säkerställa en hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling.

Addtechs affärsvolym utanför Norden ökar kontinuerligt och majoriteten av alla inköp sker från leverantörer i Europa. Internationaliseringen skapar många möjligheter, samtidigt som vikten av att ta ansvar i hela leverantörskedjan ökar. Det blir allt viktigare att säkerställa god affärsetik, noll tolerans mot korruption och att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan.

Våra leverantörsrelationer är ofta långa och präglade av nära samarbete kring optimering av produkter och lösningar i olika kundapplikationer. Samarbetet gynnar kvalitet och kundnöjdhet samtidigt som det ger oss goda förutsättningar för konstruktiva dialoger kring hållbarhetsrisker och fortsatt utveckling med leverantörer.

Utgångspunkten för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer. Genom dialog säkerställer vi att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, likabehandling, anti-korruption och miljö.

Mål och utfall 2022/2023