Allied Insulators

Allied Insulators Inc. är en ledande leverantör av utrustning och komponenter för elektriska distributions- och transmissionslinjer samt transformatorstationer i Storbritannien. Bolaget exporterar även sina tekniska lösningar, framför allt till Mellanöstern och Nya Zeeland.

- Vi erbjuder ett komplett produktsortiment av isolatorer och beslag för transmission, distribution och transformatorstationer upp till 400 kilovolt, säger Oliver Scopes, VD Allied Insulators.

Bolaget har designat och tillverkat isolatorer i över 150 år. Förutom att leverera standardisolatorer och armatur, blir vi också alltmer involverade i samarbeten med nätägare som vill utveckla nya innovativa lösningar. Förvärvet av Allied Insulators 2022 förstärker ytterligare Addtechs position som ledande aktör inom elektriska transmissionslinjer.

Oliver Scopes, VD Allied Insulators

- Att vara en del av en större koncern ger oss tillgång till våra systerbolags kompetens inom transmission, säger Oliver. Vi kan dela idéer, överföra marknadskunskap och utveckla oss genom framåtsträvande co-creation. Respektive bolag har sina specifika expertkunskaper och styrkor som tillsammans skapar stora affärsmöjligheter på en global marknad med enorma behov av investeringar i elnätet under lång tid framöver.

- Vår ambition är definitivt att fortsätta att utnyttja Addtechbolagens gemensamma styrkor och de möjligheter som finns för hållbara affärer. Tillsammans kommer vi att kunna stödja våra kunder i övergången till att leverera mer hållbar el med låga koldioxidutsläpp. Inte bara här i Storbritannien eller Europa, utan på en global marknad med det långsiktiga målet att skapa ett fossilfritt samhälle tack vare elektrifiering, avslutar Oliver Scopes.