AFFÄRSOMRÅDE

Process Technology

För en framtidssäkrad och hållbar industri

Bolagen inom Process Technology producerar och säljer lösningar för mätning, kontroll och effektivisering av industriella flöden.

Ett större fokus på effektiv energianvändning och optimal användning av resurser skapar ökat behov av att kontrollera och optimera olika processer inom framförallt marin- och industrisektorn. Vi levererar kompletta system och instrument för luft- och vattenrening, monitorering av tryck, nivåer, flöden och energi samt analys av vätska och gas. Vår kundbas består framförallt av nordiska bolag inom process- och mekanisk industri samt internationella företag inom marinsektorn.

Strategin är att fånga potentialen från ökade krav på en hållbar omställning av industrin, inte minst vad det gäller utsläpp till både vatten och luft. Med starka positioner i valda marknadsnischer och med ett växande behov av tekniska lösningar som kontrollerar och analyserar olika processer inom industrin ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

"Våra bolag ligger i framkant för att bidra till minskningen av industrins miljöpåverkan" Claus Nielsen affärsområdeschef Process Technology

Process Technology består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Claus Nielsen

Affärsområdescontroller

Andreas Jäderberg
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land