AFFÄRSENHET

Process Control

Bolagen inom affärsenheten marknadsför och säljer instrument och ventiler för reglering och monitorering av exempelvis tryck, nivåer, flöden och energi.

Med stor teknisk kompetens skapar vi mervärden för kunderna och minskar deras miljöpåverkan. Vi levererar tekniska lösningar som effektiviserar och energioptimerar industriella processflöden inom papper- och massaproduktion, kraftvärmeverk, inom olja och gasindustrin, marine- samt läkemedelssektorn.

Vårt erbjudande bygger på en bred bas av agenturverksamhet men innefattar även egenutvecklade produkter och lösningar.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Process Control

Ann-Christin Blom
+46 70 389 19 27
ann-christin.blom@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land