VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Addtech består av 150 självständiga och entreprenörsdrivna bolag. Addtech arbetar aktivt med att nyttja organisationen så effektivt som möjligt och att stärka nätverket mellan bolagen. Verksamheten organiseras i följande fem affärsområden. 

 

AUTOMATION

Bolagen inom Automation producerar och säljer hållbara och intelligenta lösningar, delsystem och komponenter för industriell automation, medicinteknik och infrastruktur.

ELECTRIFICATION

Företagen inom Electrification erbjuder batterilösningar, energieffektiva kraftlösningar samt komponenter och delsystem inom mekatronik.

Energy

Bolagen inom Energy producerar och säljer produkter för elöverföring, elinstallation samt säkerhetsprodukter inom trafik och hemmiljö.

Industrial Solutions

Bolagen inom Industrial Solutions producerar och säljer lösningar och system mot primärt segmenten skog, specialfordon, mekanisk industri och avfall/återvinning.

Process Technology

Bolagen inom Process Technology producerar och säljer lösningar för mätning, kontroll och effektivisering av industriella flöden.