Tre steg till lönsam och hållbar tillväxt

Addtech arbetar för att skapa goda resultat och ett ökat aktieägarvärde i tre samverkande och ömsesidigt beroende steg:

1. Hos Addtech är bolagen hjältarna

Det första steget är våra självständiga och entreprenörsdrivna bolag. Går det bra för bolagen går det bra för Addtech. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. De nära relationerna är nyckeln till vår framgång och bygger på en kombination av tekniskt kunnande och affärsmannaskap.

2. Aktivt ägande för organisk tillväxt

Det andra steget är aktivt ägande och industriell utveckling. Addtech är aktiva ägare, som med varsam hand arbetar för att se till att utveckla verksamheterna och öka lönsamheten. Vi vill kombinera det lilla företagets fördelar som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stor företagets resurser, nätverk och industriella kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet optimerar vi genom att bedriva småskalighet i stor skala.

3. Förvärv som kompletterar oss

Det tredje steget är förvärv, dels av helt nya bolag, dels genom att Addtechs koncernbolag förvärvar verksamheter som kompletterar deras egen. Det är ett viktigt komplement för att skapa en ännu bättre långsiktig vinsttillväxt och bättre aktieägarvärde. Nya bolag och verksamheter tillför inte bara försäljningsvolym och kunder, utan även kompetens, nya ledare och entreprenörer. Nya bolag och verksamheter öppnar också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.