Framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärv

Addtech har genom åren förvärvat och integrerat väldigt många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process.

Vägen till ett för både säljare och köpare lyckosamt förvärv är en väl genomarbetad process där parterna hinner lära känna varandra väl innan affären slutförs. Detta minimerar risken för missuppfattningar eller felaktiga förväntningar. Samtidigt skapas förtroende och goda förutsättningar för att parterna och medarbetarna ska vara nöjda med resultatet.

Förvärvsprocess


Kontakta oss för ett första samtal

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med spännande företag. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal som förhoppningsvis kan vara första steget på en spännande resa tillsammans med Addtech.

Daniel Prelevic

Affärsområdeschef Industrial Solutions och koncernens samordnare för förvärv.
+46 703 09 93 29
join@addtech.com

 

 

"Addtech brinner för förvärv - vi är intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörer och vill göra det långsiktigt"

Läs mer →