Kalender

2024-08-22
Årsstämma 2024, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 16:00

2024-10-24  
Delårsrapport 1 april - 30 september 2024

2025-02-04  
Delårsrapport 1 april - 31 december 2024

2025-05-15
Bokslutskommuniké 1 april 2024 - 31 mars 2025