Kalender


2022-05-17
Bokslutskommuniké april 2021 - mars 2022

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras i anslutning till rapporten, klockan 10.00.
För deltagande på konferensen:
Telefon:  
Sweden: +46 8 566 184 67

UK: +44 207 192 8338
United States: +1 646 741 3167
PIN: 2658637
Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/75yjpy27

2022-07-15
Delårsrapport april - juni 2022

2022-10-27
Delårsrapport april - september 2022