Varför sälja till Addtech

Du och ditt bolag kommer utvecklas genom vårt aktiva ägande. Addtech är en långsiktig industriell ägare som tror på frihet under ansvar. I vår decentraliserade organisation värdesätter vi entreprenörskap och anser att de bästa besluten fattas nära kunden. Vi detaljstyr därför aldrig utan coachar och stöttar dig som entreprenör i utvecklingen av bolaget samt ger dig tillgång till Addtechs nätverk och resurser. Du behåller alltså din befintliga plattform, får alla fördelar med att vara en del av ett större företag, samtidigt som du realiserar värden eller hanterar ett generationsskifte.

Vi ställer tre tydliga krav på alla bolag

Bolagen inom Addtech drivs vidare under egna varumärken och ska uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern av våra kunder, leverantörer och medarbetare. Addtechs övergripande mål sammanfattas i de tre grundläggande krav vi ställer på alla verksamheter inom koncernen. Tillväxt, Lönsamhet och Hållbar utveckling.

Hur blir man en del av Addtech

Addtech består av ett antal nischade affärsenheter under respektive affärsområde. Framtida förvärv kommer i första hand ske inom ramen för nuvarande affärsområden och enheter. Marknaden förändras dock kontinuerligt vilket ger möjlighet till utveckling av nya affärssegment, samtidigt som Addtech successivt flyttar fram sina positioner. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med spännande företag. Varmt välkommen att kontakta oss för ett första samtal.

Daniel Prelevic

Affärsområdeschef Industrial Solutions och koncernens samordnare för förvärv.
+46 703 09 93 29
join@addtech.com

 

 

"Addtech brinner för förvärv - vi är intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörer och vill göra det långsiktigt"

Läs mer →