Vår verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö

Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av koncernbolagens strategiska och operativa verksamhet. Addtechs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. Addtech arbetar tillsammans med sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra dem till att följa vår uppförandekod. 

Om du anser att vi inte följer vår uppförandekod kan du anmäla det genom vår
 visselblåsarfunktion.