Globala drivkrafter skapar efterfrågan

Addtech verkar på den internationella marknaden för tekniklösningar där aktörer köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Vi har vår bas i nordisk industri men agerar internationellt. Huvuddelen av all försäljning sker i Norden, men marknaderna utanför de nordiska länderna har haft en stark utveckling de senaste åren och har ökat i betydelse. Förutom egen verksamhet i ett 25-tal länder, exporterar vi till ytterligare ett 20-tal länder.

Fokus på nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll

Addtech har valt att fokusera på speciella nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Vi ser stor potential i den snabba teknikutvecklingen inom exempelvis elektrifiering, automatisering, industriell IoT, robotisering, industri 4.0 etc. Det är inom dessa områden vi kan göra skillnad för både våra kunder och våra leverantörer. Samtidigt ställer det väldigt höga krav på oss att hela tiden ligga i framkant med teknikutvecklingen.

Motståndskraftig affärsmodell

De marknadskrafter som i ett kortare perspektiv alltid påverkar vår tillväxt och lönsamhet är industrins utveckling, men också geopolitisk utveckling och stora världshändelser, till exempel pandemier. Vår bredd och starkt decentraliserade affärsmodell, där besluten fattas nära marknaden, har dock återkommande visat på styrka vid större omvärldshändelser. Entreprenörsdrivna verksamheter är snabba på att ställa om.

Ökade krav på specialisering

Mer långsiktigt ser vi stor påverkan från ökade krav på specialisering och automatisering inom industrin. De ökade kraven har bidragit till en uppdelning av värdekedjan med ökat beroende av externa samarbetspartners för produktutveckling och komponentanpassningar liksom för service och andra eftermarknadstjänster.

Klimatfokus driver efterfrågan

Vi ser också stor påverkan från den ökade internationaliseringen där förändrade handelsmönster öppnar upp nya tillväxtmöjligheter för våra kunder. Samma sak gäller klimatförändringarna som driver på efterfrågan på långsiktigt hållbara tekniklösningar.