AFFÄRSOMRÅDE

Electrification

Drivkraft mot en fossilfri framtid

Företagen inom Electrification erbjuder batterilösningar, energieffektiva kraftlösningar samt komponenter och delsystem inom mekatronik.

Vår ambition är att vara en drivkraft mot en fossilfri framtid genom att tillhandahålla lösningar för elektrifiering. Vi stödjer våra kunder att driva förändring för en smartare, säkrare och en mer hållbar utveckling. Elektrifiering möjliggör en hälsosammare arbetsmiljö, samtidigt som det resulterar i att utrustningen kan vara uppkopplad, minska i storlek samt bli mer produktiv och kraftfull.

Målet är att skapa lönsam tillväxt genom att vara marknadsledande inom utvalda nischer. Eftersom våra kunder huvudsakligen består av OEM-tillverkare skapar vi utrymme för dem att fokusera på sin kärnverksamhet och ta större tekniksprång. Vårt erbjudande vänder sig till kunder inom specialfordon, elektronik och medicinteknik samt produktion av förnyelsebar energi.  

Affärsområdet har hög innovationskraft inom e-mobilitet, med lösningar som gör kraftelektronik uppkopplad, smartare och säker.

”Våra bolag är agila och skickliga på att skapa affärsmöjligheter av megatrender i samhället” Per Lundblad, affärsområdeschef Electrification

Electrification består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Per Lundblad

Vice Affärsområdeschef / Affärsområdescontroller

Christian Goding
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land