Ledande hållbara tekniklösningar

Våra 150 entreprenörsdrivna koncernbolag skapar tekniklösningar som tillför hållbart värde för våra kunder, leverantörer och ägare. De agerar proaktivt som specialister och teknikpartner och hjälper kunderna att hitta behovsanpassade tekniklösningar. Tack vare vår decentraliserade struktur, där besluten fattas av entreprenörer nära marknaden, har vi byggt upp en stark och affärsdrivande kultur – alltid med hållbarhet i fokus.

Vår beprövad affärsmodell

Våra framgångsfaktorer

  • Våra medarbetare som genom affärsmannaskap, hög teknisk kompetens och entreprenörskap kontinuerligt utvecklar befintliga och nya affärer.
  • Vår decentraliserade organisation där vi kombinerar bolagens flexibilitet, personlighet och effektivitet med moderbolagets resurser, nätverk och långsiktighet.
  • Konsekvent agerande och djupt förankrad företagskultur som bygger på strategiskt agerande, god planering, långsiktighet, genomtänkta beslut och effektivt genomförande.