AFFÄRSOMRÅDE

Energy

Brett erbjudande för samhällets elektrifiering

Bolagen inom Energy producerar och säljer produkter för elöverföring, elinstallation, energieffektivisering samt säkerhetsprodukter inom trafik och hemmiljö.

Vårt erbjudande omfattar såväl, kraftlednings- och stationsmaterial för nätbyggnation, som installationsmaterial och kommunikationsnät. Vi har stor del egen produktion, framförallt inom eldistribution, men vissa delar av erbjudandet bygger på samarbeten med ett flertal starka varumärken från ledande leverantörer i Europa

Våra kunder är huvudsakligen entreprenörer och nätägare inom energiöverföring, elgrossister, sjukhus samt installatörer av fibernät.

Strategin är att genom bolagens starka positioner inom överföring av el, vindkraft och distributionsnät skapa lönsam tillväxt från den pågående omställningen av samhället mot CO2-neutralitet. Affärsområdet ska också satsa vidare på nischerna smarta hem samt public safety.

"Vi är helt rätt positionerade i omställningen till ett cirkulärt samhälle" Hans Andersén affärsområdeschef Energy

Energy består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Hans Andersén

Affärsområdescontroller

Martin Asp

Business Development

Henrik Möller
+45 408 738 30
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land