AFFÄRSENHET

Energy Supply

Bolagen inom affärsenheten producerar och säljer produkter för eldistribution och kommunikationsnät. Kunderna utgörs av elnätsägare, elentreprenörer, grossister, järnvägsföretag, industrikunder och sjukhus.

Vår verksamhet finns i Norden, UK, Spanien samt Polen och produkterna säljs både lokalt och på en global marknad. Kännetecknet för verksamheten inom enheten är stort tekniskt kunnande, starka varumärken samt betydande marknadsandelar inom bolagens respektive marknadssegment.

Exempel på produkter är kopplingsapparater och transformatorer för olika eldistributionssystem samt ställverk, främst tyngre industri. Andra exempel är produkter som används för att bygga kraftöverföringssystem, som till exempel transmissions- och distributionssystem samt maskiner och redskap som används för byggnation av eldistributionssystem samt fiberoptik för utbyggnad av moderna kommunikationsnät och cybersäkerhet.

Övriga produkter är utrustning som övervakar och mäter kvaliteten i elnätet för att skydda känslig industriell eller medicinsk elektronik och annan känslig utrustning i samband med spänningsvariationer i nätverket. Jordfelsövervakning som övervakar och larmar om vid elfel i olika miljöer.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Energy Supply

Marcus Johansson
+46 762 708 007
marcus.johansson@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land