AFFÄRSOMRÅDE

Industrial Solutions

Hög teknisk kompetens med hållbarhetsfokus

Bolagen inom Industrial Solutions producerar och säljer lösningar och system mot primärt segmenten skog, specialfordon, mekanisk industri och avfall/återvinning.

Inom produktområdet förädling av trä erbjuds virkestorkar och timmersortering för ökad effektivitet i sågverkens produktion. Vårt erbjudande riktat mot specialfordon består av att tillsammans med kundernas konstruktionsavdelningar ta fram skräddarsydda lösningar avseende ergonomi, automation och framdrift i syfte att förenkla operatörens dagliga arbete samt kundanpassade hydrauliklösningar. Våra systemlösningar för hantering och återvinning av avfall vänder sig i huvudsak till industrin och bidrar till att stärka den cirkulära ekonomin.

Våra bolag har starka positioner i sina marknadsnischer med stora möjligheter att växa långsiktigt. Med hög teknisk kompentens skapar vi mervärden för kunderna genom att stärka deras processer och slutprodukter.

Vår strategi är att fortsätta fånga potentialen inom hållbara tekniklösningar som minskar samhällets miljöpåverkan och som möjliggör infrastruktursatsningar. Avfalls- och återvinningssystem, ergonomiska produkter samt systemlösningar kopplat till den ökade användningen av trä är samtliga tydliga framtida tillväxtområden.

"Vi har många bolag med egna produkter som är marknadsledande och driver utvecklingen inom våra utvalda nischer" Daniel Prelevic affärsområdeschef Industrial Solutions

Industrial Solutions består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Daniel Prelevic

Affärsområdescontroller

Anna Crona
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land