Arbeta och utvecklas hos oss på Addtech

Våra medarbetare som genom affärsmannaskap och hög teknisk kompetens kontinuerligt utvecklar befintliga- och skapar nya hållbara affärer är vår viktigaste framgångsfaktor. Addtech har cirka 3 900 medarbetare i 150 självstyrande bolag verksamma i cirka 25 länder. Addtech arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet i hela organisationen. Vårt fokus på blandande team är en förutsättning för fortsatt långsiktig tillväxt. Flertalet av medarbetarna arbetar med försäljning som omfattar allt från teknisk problemlösning, inköp, produktion, logistik och distribution. Vissa av våra bolag har egen tillverkning av komponenter, delsystem och specialprodukter under egna varumärken vilket adderar ytterligare roller.

Egen affärsskola - Addtech Academy

Inom Addtech är det bolagen själva som ansvarar för att säkerställa rätt kompetenser och att rekrytera nya medarbetare. Addtech Academy, koncernens egna affärsskola, skapar utrymme för personlig- och professionell utveckling. Affärsskolan vänder sig till samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskultur, vidareutveckla affärsmannaskap samt öka graden av professionalism bland medarbetarna.

Intern ledarförsörjning

Internrekryteringen är Addtechs viktigaste verktyg för ledarförsörjning. För oss är det självklart att det ska finnas en möjlighet till fortsatt karriär inom koncernen. Våra många företagsförvärv gör att Addtech löpande får in duktiga och drivna entreprenörer men också många skickliga medarbetare. Med rätt matchning och stöd kan dessa personer utvecklas ytterligare i organisationen. Många personer i ledande ställning i koncernen har börjat sin karriär inom något av våra 150 bolag.