Vad är hållbarhet för Addtech

För Addtech är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Vi vill aktivt vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och ser att övergången skapar många affärsmöjligheter för våra bolag.

Addtech stödjer de tio grundläggande principerna inom Global Compact samt utgår ifrån internationella grundläggande konventioner både i vår interna uppförandekod och uppförandekoden för våra leverantörer. Vi använder FN:s globala hållbarhetsmål som utgångspunkt i vår intressentdialog och materialitetsanalys samt identifierar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som en del i vår övergripande riskanalysprocess. För att säkra utvecklingen mot våra långsiktiga hållbarhetsmål är arbetet fullt ut integrerat i vår strategi och affärsplanering.

Det pågår en nära och konstruktiv dialog mellan koncernen och bolagen. Koncernen coachar inom områden som rör till exempel förvärv, affärsutveckling, redovisning, IT- och informationssäkerhet samt inte minst hållbarhetsfrågor. I vår årliga strategiprocess fastställer bolagen utvecklingsplaner, där vi specificerar aktiviteter som ska förflytta oss framåt inom viktiga områden såsom tillväxt, lönsamhet, digitalisering och hållbarhet. På det här sättet upplever bolagen både ansvar och frihet, och har egna tydliga aktiviteter och mål för att utvecklas mot våra gemensamma 2030-mål.

Vårt arbete inkluderar att ta ansvar för de tre grundläggande perspektiven inom hållbarhet: miljö, socialt samt ekonomiskt ansvar.

MILJÖ

Addtech använder de planetära resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar för att möta Parisavtalet och har anslutit oss till Science Based Targets.

Läs mer →
 

SOCIALT

Addtech tar ansvar för sina medarbetare och respekterar mänskliga rättigheter samt bedriver verksamheten med hög affärsetik.
 

Läs mer →

EKONOMI

Addtech hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och fokuserar på att bygga partnerskap för att hantera gemensamma utmaningar. Addtech skapar långsiktigt värde för ägare och investerare.

Läs mer →