Vi söker alltid nya bolag till Addtech-familjen

Förvärv är en viktig del i Addtechs affärsidé. Vi letar alltid efter bolag som kan förstärka befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner

Vi köper bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt

För oss tillför nya bolag närvaro på nya delmarknader, kompletterar agenturer och leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Vi köper aldrig för att kortsiktigt förädla och avyttra, vi har ett evighetsperspektiv. Addtech är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för långsiktig utveckling och lönsamhet i vårt nätverk.

Vilken typ av bolag letar vi efter?

I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad kriterier som vi vet skapar goda förutsättningar för en stark utveckling inom Addtech. Vi söker därför bolag där följande kriterier uppfylls:

  • Lönsamhet och tillväxtpotential
  • Högt kunskaps- och teknikinnehåll
  • Fokus på egna produkter
  • Relationsförsäljning
  • Hållbarhetsfokus
  • Kulturell matchning

Kontakta oss för ett första samtal

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med spännande företag. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal som förhoppningsvis kan vara första steget på en spännande resa tillsammans med Addtech.

Daniel Prelevic

Affärsområdeschef Industrial Solutions och koncernens samordnare för förvärv.
+46 703 09 93 29
join@addtech.com

 

 

"Addtech brinner för förvärv - vi är intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörer och vill göra det långsiktigt" 

Läs mer →