Återköp av egna aktier

Årsstämman i augusti 2023 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Mandatet ger styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske över börsen. Styrelsens mandat omfattar även möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Datum Pris Ändring Totalt innehav
24-04-04 Lösen av köpoptioner -5 000 2 988 092
24-04-04 Lösen av köpoptioner -21 600 2 993 092
24-03-22 Lösen av köpoptioner -42 500 3 014 692
23-12-12 Lösen av köpoptioner -5 600 3 057 192
23-12-07 Lösen av köpoptioner -20 000 3 062 792
23-11-27 Lösen av köpoptioner -5 600 3 082 792
23-11-23 Lösen av köpoptioner -52 000 3 088 392
23-11-09 Lösen av köpoptioner -36 000 3 140 392
23-10-13 Lösen av köpoptioner -51 380 3 176 392
23-06-13 Lösen av köpoptioner -1 500 3 227 772
22-11-28 Lösen av köpoptioner -15 000 3 229 272
22-11-16 Lösen av köpoptioner -8 000 3 244 272
22-11-14 Lösen av köpoptioner -48 000 3 252 272
22-10-11 Lösen av köpoptioner -68 000 3 300 272
22-09-15 155,200 126 000 3 368 272
22-09-14 155,295 74 000 3 242 272
22-06-13 Lösen av köpoptioner -50 000 3 168 272
22-06-09 Lösen av köpoptioner -32 000 3 218 272
22-06-01 Lösen av köpoptioner -15 280 3 250 272
22-02-23 Lösen av köpoptioner -4 720 3 265 552
22-01-27 Lösen av köpoptioner -50 000 3 270 272
21-10-13 Lösen av köpoptioner -131 000 3 320 272
21-06-09 Lösen av köpoptioner -68 000 3 451 272
21-03-19 Lösen av köpoptioner -48 000 3 519 272
20-11-24 Lösen av köpoptioner -4 000 3 567 272
20-11-17 Lösen av köpoptioner -14 000 3 571 272
20-11-16 Lösen av köpoptioner -62 000 3 585 272
20-11-11 Lösen av köpoptioner -48 000 3 647 272
20-10-14 Lösen av köpoptioner -400 3 695 272
20-10-08 Lösen av köpoptioner -48 000 3 695 672
20-10-07 Lösen av köpoptioner -28 000 3 743 672
20-09-16 Split 2 828 754 3 771 672
20-06-05 Lösen av köpoptioner -11 000 942 918
20-06-02 Lösen av köpoptioner -7 500 953 918
20-05-29 Lösen av köpoptioner -30 000 961 418
20-05-25 Lösen av köpoptioner -30 000 991 418
20-05-19 Lösen av köpoptioner -8 500 1 021 418
20-04-27 Lösen av köpoptioner -12 500 1 029 918
20-04-06 Lösen av köpoptioner -7 500 1 042 418
20-03-11 Lösen av köpoptioner -42 500 1 049 918
20-02-11 Lösen av köpoptioner -12 500 1 092 418
19-12-30 Lösen av köpoptioner -7 500 1 104 918
19-09-30 Lösen av köpoptioner -31 000 1 112 418
19-09-16 282,00 150 000 1 143 418
19-06-03 Lösen av köpoptioner -61 377 993 418
19-05-27 Lösen av köpoptioner -14 145 1 054 795
19-05-24 Lösen av köpoptioner -72 447 1 068 940
19-03-15 Lösen av köpoptioner -14 145 1 141 387
19-03-01 Lösen av köpoptioner -14 145 1 155 532
19-02-11 Lösen av köpoptioner -6 150 1 169 677
19-01-04 Lösen av köpoptioner -14 145 1 175 827
18-12-11 Lösen av köpoptioner -14 145 1 189 972
18-11-16 Lösen av köpoptioner -6 150 1 204 117
18-11-07 Lösen av köpoptioner -8 487 1 210 267
18-10-08 Lösen av köpoptioner -11 070 1 218 754
18-09-28 Lösen av köpoptioner -33 825 1 229 824
18-09-18 192,62 200 000 1 263 649
18-06-01 Lösen av köpoptioner -40 959 1 063 649
18-05-31 Lösen av köpoptioner -89 852 1 104 608
18-04-05 Lösen av köpoptioner -11 685 1 194 460
18-03-28 Lösen av köpoptioner -10 578 1 206 145
18-02-28 Lösen av köpoptioner -12 300 1 216 723
18-01-31 Lösen av köpoptioner -14 268 1 229 023
17-12-19 Lösen av köpoptioner -56 949 1 243 291
17-11-30 Lösen av köpoptioner -34 809 1 300 240
17-09-29 Lösen av köpoptioner -25 953 1 335 049
17-09-15 155,50 200 000 1 361 002
17-06-01 Lösen av köpoptioner -16 835 1 161 002
17-05-31 Lösen av köpoptioner -35 786 1 177 837
17-05-29 Lösen av köpoptioner -37 888 1 213 623
17-05-29 Lösen av köpoptioner -14 726 1 251 511
17-05-29 Lösen av köpoptioner -4 218 1 266 237
17-05-29 Lösen av köpoptioner -7 400 1 270 455
17-05-17 Lösen av köpoptioner -37 888 1 277 855
17-05-17 Lösen av köpoptioner -16 835 1 315 743
17-04-24 Lösen av köpoptioner -10 545 1 332 578
17-04-20 Lösen av köpoptioner -31 598 1 343 123
17-03-30 Lösen av köpoptioner -4 218 1 374 721
17-03-29 Lösen av köpoptioner -16 835 1 378 939
17-03-28 Lösen av köpoptioner -37 888 1 395 774
17-02-27 Lösen av köpoptioner -6 327 1 433 662
17-02-10 Lösen av köpoptioner -37 888 1 439 989
17-02-07 Lösen av köpoptioner -2 109 1 477 877
17-02-06 Lösen av köpoptioner -18 944 1 479 986
16-12-06 Lösen av köpoptioner -8 436 1 498 930
16-10-05 Lösen av köpoptioner -21 053 1 507 366
16-09-30 Lösen av köpoptioner -11 581 1 528 419
16-09-15 132,00 300 000 1 540 000
15-12-29 Lösen av köpoptioner -30 000 1 240 000
15-12-14 Lösen av köpoptioner -27 000 1 270 000
15-12-09 Lösen av köpoptioner -72 000 1 297 000
15-12-03 Lösen av köpoptioner -96 000 1 369 000
15-11-30 Lösen av köpoptioner -75 000 1 465 000
15-11-27 Lösen av köpoptioner -27 000 1 540 000
15-11-26 Lösen av köpoptioner -15 000 1 567 000
15-11-24 Lösen av köpoptioner -33 000 1 582 000
15-11-23 Lösen av köpoptioner -12 000 1 615 000
15-11-17 Lösen av köpoptioner -51 000 1 627 000
15-11-09 Lösen av köpoptioner -27 000 1 678 000
15-10-27 Lösen av köpoptioner -48 000 1 705 000
15-09-26 Lösen av köpoptioner -27 000 1 753 000
15-09-23 Lösen av köpoptioner -24 000 1 780 000
15-09-21 Lösen av köpoptioner -15 000 1 804 000
15-09-17 Lösen av köpoptioner -18 000 1 819 000
15-09-15 Lösen av köpoptioner -3 000 1 837 000
15-09-15 126,77 4 500 1 840 000
15-09-14 129,04 345 500 1 835 500
15-05-28 Lösen av köpoptioner -182 400 1 490 000
15-05-22 Lösen av köpoptioner -26 400 1 672 400
15-05-12 Lösen av köpoptioner -12 000 1 698 800
15-04-21 Lösen av köpoptioner -16 500 1 710 800
15-04-15 Lösen av köpoptioner -15 000 1 727 300
15-03-31 Lösen av köpoptioner -48 000 1 742 300
15-03-30 Lösen av köpoptioner -26 400 1 790 300
15-03-25 Lösen av köpoptioner -48 000 1 816 700
15-03-19 Lösen av köpoptioner -12 000 1 864 700
15-03-12 Lösen av köpoptioner -45 000 1 876 700
15-03-02 Lösen av köpoptioner -16 500 1 921 700
15-02-27 Lösen av köpoptioner -15 000 1 938 200
15-02-18 Lösen av köpoptioner -24 000 1 953 200
15-02-16 Lösen av köpoptioner -15 000 1 977 200
15-01-07 Lösen av köpoptioner -9 000 1 992 200
14-11-06 Lösen av köpoptioner -3 000 2 001 200
14-10-27 Lösen av köpoptioner -12 000 2 004 200
14-10-13 Lösen av köpoptioner -26 400 2 016 200
14-09-30 Lösen av köpoptioner -6 000 2 042 600
14-09-25 Lösen av köpoptioner -4 500 2 048 600
14-09-22 Lösen av köpoptioner -4 500 2 053 100
14-09-19 Lösen av köpoptioner -32 400 2 057 600
14-09-15 101,25 4 543 2 090 000
14-09-12 99,6 345 457 2 085 457
14-05-30 Lösen av köpoptioner -25 500 1 740 000
14-05-19 Lösen av köpoptioner -203 550 1 765 500
14-05-16 Lösen av köpoptioner -30 000 1 969 050
14-04-01 Lösen av köpoptioner -64 350 1 999 050
14-03-11 Lösen av köpoptioner -15 600 2 063 400
14-02-21 Lösen av köpoptioner -18 000 2 079 000
14-02-17 Lösen av köpoptioner -16 500 2 097 000
14-01-21 Lösen av köpoptioner -15 000 2 113 500
13-12-13 Split 1 419 000 2 128 500
13-11-12 309,50 40 709 500
13-11-11 313,00 11 104 709 460
13-11-08 Lösen av köpoptioner -5 500 698 356
13-11-07 Lösen av köpoptioner -11 050 703 856
13-11-05 300,00 943 714 906
13-10-30 297,00 38 813 713 963
13-10-09 Lösen av köpoptioner -500 675 150
13-10-07 Lösen av köpoptioner -8 500 675 650
13-10-02 Lösen av köpoptioner -1 500 684 150
13-09-30 Lösen av köpoptioner -2 000 685 650
13-09-26 Lösen av köpoptioner -7,150 687,650
13-09-25 Lösen av köpoptioner -1 500 694 800
13-09-19 Lösen av köpoptioner -17 000 696 300
13-09-18 Lösen av köpoptioner -25 000 713 300
13-09-16 Lösen av köpoptioner -12 500 738 300
13-05-28 Lösen av köpoptioner -19 700 750 800
13-05-23 Lösen av köpoptioner -19 700 770 500
13-05-21 Lösen av köpoptioner -11 300 790 200
13-05-21 Lösen av köpoptioner -9 900 801 500
13-03-20 Lösen av köpoptioner -6 600 811 400
13-03-18 Lösen av köpoptioner -25 000 818 000
13-03-12 Lösen av köpoptioner -13 500 843 000
13-03-08 Lösen av köpoptioner -10 200 856 500
13-02-25 Lösen av köpoptioner -9 000 866 700
13-02-15 Lösen av köpoptioner -6 300 875 700
13-02-05 Lösen av köpoptioner -5 200 882 000
13-01-15 Lösen av köpoptioner -4 300 887 200
12-12-04 Lösen av köpoptioner -5 000 891 500
12-11-13 Lösen av köpoptioner -4 000 896 500
12-10-31 Lösen av köpoptioner -3 700 900 500
12-09-30 Lösen av köpoptioner -82 600 904 200
11-08-24 142,50 500 000 986 800
10-08-02 145,00 20 000 486 800
10-02-26 Lösen av personaloptioner -22 000 466 800
10-02-18 115,50 21 800 488 800
10-02-17 115,75 65 000 467 000
10-01-29 Lösen av personaloptioner -83 000 402 000