AFFÄRSOMRÅDE

Automation

Spetskompetens inom automatiserade processer

Bolagen inom Automation producerar och säljer hållbara och intelligenta lösningar, delsystem och komponenter för industriell automation, medicinteknik och infrastruktur.

Med tydlig spetskompetens inom automatiserade processer och ett nära samarbete med kunder och leverantörer skapar vi skräddarsydda lösningar inom robotik, styrsystem och industriella nätverk. Inom flera områden har vi egna produkter men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också viktiga för affärsområdets affärer.

Våra kunder är huvudsakligen OEM-tillverkare och slutanvändare inom industriautomation, medicinteknik och processindustrin.

Strategin är att fånga potentialen från starka drivkrafter såsom Industri 4.0, smarta städer samt Industrial Internet of Things (IIOT). Vårt mål är att fortsätta utveckla mervärdet genom att addera spetskompetens samt med ett tydligt hållbarhetsfokus växa internationellt.

Automation består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Martin Fassl

Affärsområdescontroller

Olof Tude
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land