AFFÄRSOMRÅDE

Automation

Spetsteknik för automatiserade processer

Bolagen inom Automation producerar och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter för medicinteknik, industriautomation, processindustri och andra segment.

Med tydlig spetskompetens inom automatiserade processer och ett nära samarbete med kunder och leverantörer skapar vi skräddarsydda lösningar inom industriell kommunikation, robotik, styrsystem, sensorer och visionsprodukter, olika typer digitaliseringsverktyg och lösningar för datainsamling. Inom flera områden har vi egna produkter men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också viktiga för affärsområdets affärer.

Våra kunder är huvudsakligen OEM-tillverkare och slutanvändare inom industriautomation, medicinteknik och processindustrin.

Strategin är att fånga potentialen från starka drivkrafter såsom Industri 4.0, smarta produktionsprocesser samt Industrial Internet of Things (IIOT). Vårt mål är att fortsätta utveckla mervärdet genom att addera spetskompetens samt med ett tydligt hållbarhetsfokus växa internationellt.

"Såväl digitalisering som den hållbara omställningen är starka drivkrafter för oss" Michael Ullskog, affärsområdeschef Automation

Automation består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Michael Ullskog

Affärsområdescontroller

Olof Tude
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land