Frihet under ansvar

Vi tror på entreprenörskap och att de bästa affärsbesluten fattas nära kunden. Därför är Addtechs organisation starkt decentraliserad, med stor frihet för bolagen att fatta egna beslut – alltid med hållbarhet i fokus.

Decentralisering på riktigt

Addtech detaljstyr inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap. Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar organisationen. Bolagens självständighet är viktig inte bara affärsmässigt, utan också för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare och entreprenörer. Varje bolag har möjlighet att växa och utveckla verksamheten så länge de följer Addtechs affärsmodell och ramverk. 

Nätverk för tillväxt

Addtech utgörs av sina koncernbolag. Det är här den egentliga verksamheten sker. För att vi ska kunna tillvarata hela koncernens nätverk av kunder och leverantörer är bolagen grupperade i affärsenheter efter teknik- eller marknadsområden. Affärsenheternas uppgift är att coacha och stötta bolagen med hållbara utvecklings- och lönsamhetsfrågor genom att tillhandahålla ett nätverk för att hitta och nyttja affärsmöjligheterna inom marknadssegmentet. Genom att ledare och medarbetare samspelar med varandra mellan bolagen kan vi tillvarata värden som gynnar både kunderna och koncernen.

Addtechs bidrag

Moderbolaget Addtech roll är att bidra med gemensamma funktioner och verktyg för att i möjligaste mån underlätta för bolagen att fokusera på sin affär och sina kunder.