Addtech skapar värden genom att stötta våra kunder att utvecklas inom hållbarhet

Vi arbetar för:

  • att stödja våra kunder i sin utveckling mot mer hållbara verksamheter
  • att skapa värde för våra leverantörer och säkra att de utvecklas inom hållbarhet samt lever upp till krav i vår uppförandekod för leverantörer
  • att skapa långsiktigt värde för ägare och investerare samt arbetar för att kontinuerligt flytta fram positionerna inom hållbarhet och säkra en relevant och transparent rapportering

Kraven och efterfrågan på hållbara tekniklösningar växer kontinuerligt, det skapar såväl affärsmöjligheter för Addtech som värde för våra kunder, leverantörer och samhället i stort. Våra bolag arbetar för långsiktiga relationer med leverantörer, som utvecklas över tid. Vi stödjer våra leverantörer att utvecklas inom hållbarhet och för att de ska leva upp till kraven i vår uppförandekod för leverantörer.

Vi arbetar dagligen med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningarna. Det gäller såväl att förbättra kundernas affärer som att bidra till olika samhällsvinster, såsom mer energieffektiva och klimatsmarta transporter och processer, tekniklösningar för elektrifiering, produktion av förnyelsebara källor, renare utsläpp och säkrare arbetsplatser.

Genom att arbeta integrerat och systematiskt med hållbarhet så skapar vi långsiktigt värde för våra ägare.