Addtech som investering

Sedan börsnoteringen i september 2001 har Addtechaktien haft en genomsnittlig kursuppgång på 22 procent per år. Det finns flera förklaringar till vår framgång - nu fortsätter vi att leverera värde, med stabil och uthållig tillväxt som det övergripande målet.

1. Attraktiv marknadsprofil ger bra riskspridning

Den viktigaste grunden för aktieägarvärde är våra entreprenörsdrivna bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Med vår skalbara modell kan vi växa på många marknader. En ökad geografisk närvaro samt större spridning bland kundsegmenten gör oss mindre sårbara för enstaka trender och nedgångar. Bred spridning skapar god motståndskraft.

2. Katalysator för tillväxt med stort kunnande

Addtech är en aktiv ägare som med varsam hand arbetar för att öka dotterbolagens omsättning och lönsamhet. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Vi utvecklas ständigt och förstår vikten av kontinuerlig anpassning av våra verksamheter till rådande affärsklimat. Genom att, i genomsnitt, hela tiden fördubbla vårt resultat vart femte år har vi bevisat vår förmåga att leverera uthållig tillväxt.

3. Framgångsrik förvärvsstrategi

Förvärv är en av våra viktiga hörnstenar för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktieägarvärde. Nya bolag tillför försäljningsvolym, kunder och kompetens samt inte minst drivna medarbetare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter. Vår strategi att förvärva på eget kassaflöde är framgångsrik och möjliggörs av vår stabila balansräkning och vårt fokus på kassaflöde i hela organisationen.