Vårt ansvar i hela leverantörskedjan

Addtechs affärsvolym utanför Norden ökar kontinuerligt och majoriteten av inköpen sker från leverantörer i Europa, USA och Asien. Internationaliseringen skapar många möjligheter, samtidigt som betydelsen av att ta ansvar i hela värdekedjan ökar. Att säkerställa en hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling.

Starka leverantörsrelationer

Våra leverantörsrelationer är ofta långvariga och präglade av nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas på bästa sätt. Förutom handel med standardprodukter, specialanpassade lösningar och/eller delsystem säljer Addtech produkter under egna varumärken samt bedriver nischproduktion.

På jakt efter nya samarbetspartners

Addtech är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners som kan komplettera eller förstärka vår verksamhet. Ett samarbete med våra bolag ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på de geografiska marknaderna där vi verkar. Vi söker leverantörer som är marknadsledande inom sin nisch och arbetar med höga kvalitetskrav. Du ska ha en attraktiv produktutveckling och självklart ett ansvarsfullt förhållningssätt till hållbarhet.

Affärsvolymen utanför Norden ökar

Addtechs affärsvolym utanför Norden ökar kontinuerligt och majoriteten av inköpen sker från leverantörer i Europa, USA och Asien. Internationaliseringen skapar många möjligheter, samtidigt som betydelsen av att ta ansvar i hela värdekedjan ökar. Att säkerställa en hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling.