Arbeta i en internationell tekniklösningskoncern

Addtech strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger sina medarbetare stora möjligheter till utveckling. Hos oss finns möjligheter att kombinera teknik med affärer och samtidigt ta eget projektansvar. Vår position som en viktig aktör i många nischer ger tillfälle att utvecklas inom flera teknikområden och att få arbeta med såväl krävande kunder som ledande globala leverantörer.

Frihet under ansvar

Vår unika kultur bygger på affärsmannaskap och högteknisk kompetens i kombination med individuell frihet och en vilja att ta personligt ansvar. Våra medarbetare är kända för sin förmåga att skapa kreativa lösningar som möter kundernas behov. Affärsmannaskapet omfattar även en förmåga att se till det egna bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt med utgångspunkt i affärer som är bra för alla parter.

Självständiga bolag

Inom Addtech ligger såväl ansvar som befogenheter för affärsverksamheten hos bolagen, vilket är en förutsättning för att bolagen snabbt ska kunna anpassa sina produkter och tjänster till marknadens förväntningar och förändringar. Bolagens självständighet är även en av de viktigaste drivkrafterna inom koncernen.