Frihet under ansvar

Vi tror på entreprenörskap och att de bästa affärsbesluten fattas nära kunden. Därför är Addtechs organisation starkt decentraliserad, med stor frihet för bolagen att fatta egna beslut.

Decentralisering på riktigt

Addtech detaljstyr inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap där varje bolag har möjlighet att växa och utveckla verksamheten.

Nätverk för tillväxt

För att vi ska kunna tillvarata hela koncernens nätverk av kunder och leverantörer är bolagen grupperade i affärsenheter efter teknik- eller marknadsområden. Nätverket skapar förutsättningar för att hitta och nyttja affärsmöjligheter mellan bolagen och därmed tillvarata värden som gynnar både kunderna och koncernen.

Addtechs bidrag

Moderbolaget Addtechs roll är huvudsakligen att bidra med gemensamma funktioner och verktyg för att i möjligaste mån underlätta för entreprenörerna att fokusera på sin affär och sina kunder.

Kontakta oss för ett första samtal

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med spännande företag. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal som förhoppningsvis kan vara första steget på en spännande resa tillsammans med Addtech.

Daniel Prelevic

Affärsområdeschef Industrial Solutions och koncernens samordnare för förvärv.
+46 703 09 93 29
join@addtech.com

 

 

"Addtech brinner för förvärv - vi är intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörer och vill göra det långsiktigt"

Läs mer →