Addtechs största ägare 2023-05-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen 6 348 648 244 200 2,4 16,4
Tom Hedelius 5 895 960 64 800 2,2 15,2
SEB Fonder   21 595 670 7,9 5,6
Fidelity Investments (FMR)   20 611 699 7,6 5,3
Swedbank Robur Fonder   18 940 945 6,9 4,9
Handelsbanken Fonder   9 247 230 3,4 2,4
Lannebo Fonder   9 208 957 3,4 2,4
ODIN Fonder   7 785 048 2,9 2,0
Vanguard   7 338 153 2,7 1,9
Sandrew AB   7 200 000 2,6 1,9
Livförsäkringsbolaget Skandia   5 415 555 2,0 1,4
Invesco   5 301 528 1,9 1,4
Norges Bank   4 948 005 1,8 1,3
Capital Group   4 892 864 1,8 1,3
BlackRock   4 888 014 1,8 1,3
Totalt 15 största ägarna 12 244 608 127 682 410 51,3 64,3

Källa: Monitor by Modular Finance

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).