Addtechs största ägare 2022-08-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Tisenhult Invest AB 6 348 648 244 200 2,4 16,4
Tom Hedelius 5 895 960 64 800 2,2 15,2
State Street Bank And Trust Co, W9   23 917 378 8,8 6,2
SEB Investment Management   21 978 734 8,1 5,7
Swedbank Robur Fonder   21 183 067 7,8 5,4
The Northern Trust Company   17 895 102 6,6 4,6
Lannebo Fonder   11 115 059 4,1 2,9
Handelsbanken fonder   10 944 655 4,0 2,8
JP Morgan Chase Bank N.A.   7 973 361 2,9 2,1
Sandrew AB   7 200 000 2,6 1,9
Brown Brothers Harriman & Co., W9   6 066 112 2,2 1,6
Livförsäkringsbolaget SKANDIA, Ömsesidigt   5 367 055 2,0 1,4
BNY Mellon SA/NV (Former BNY)   5 014 224 1,8 1,3
Verdipapirfondet Odin Norden   4 935 048 1,8 1,3
Familjen Säve   4 399 997 1,6 1,1
Von Matérn, Margareta   4 099 932 1,5 1,1
Totalt 15 största ägarna 12 244 608 143 898 795 57,2 68,5

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).