Addtechs största ägare 2022-12-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen 6 348 648 244 200 2,4 16,4
Tom Hedelius 5 895 960 64 800 2,2 15,2
SEB Fonder   23 775 518 8,7 6,1
Swedbank Robur Fonder   21 899 977 8,0 5,6
Fidelity Investments (FMR)   20 935 899 7,7 5,4
Lannebo Fonder   10 464 152 3,8 2,7
Handelsbanken Fonder   10 113 341 3,7 2,6
ODIN Fonder   7 785 048 2,9 2,0
Vanguard   7 342 658 2,7 1,9
Sandrew AB   7 200 000 2,6 1,9
Livförsäkringsbolaget Skandia   5 665 435 2,1 1,5
Invesco   5 521 262 2,0 1,4
Norges Bank   4 849 213 1,8 1,2
BlackRock   4 753 755 1,7 1,2
Abrdn Investment Management   4 736 954 1,7 1,2
Totalt 15 största ägarna 12 244 608 135 352 212 54,1 66,3

Källa: Monitor by Modular Finance

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).