Addtech tar ansvar för sina medarbetare och respekterar mänskliga rättigheter samt bedriver verksamheten med hög affärsetik

Vi arbetar för:

  • god affärsetik, mångfald och lika förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter för alla våra anställda
  • hälsosam och säker arbetsmiljö
  • goda arbetsvillkor och en ansvarsfull produktion i vår leverantörskedja

Vår organisationen är platt och strikt decentraliserad med ett tydligt ägaransvar. Vår kultur bygger till stor del på grundtanken att om våra medarbetare växer, så växer också affärerna. I slutändan så är det våra medarbetare som gör skillnad. Vi erbjuder individuella utvecklingsmöjligheter i en organisation som står för mångfald och jämlikhet.

Vi bedriver vår verksamhet med hög affärsetik, i linje med vår interna uppförandekod, respekterar mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet samt driver kraven vidare i vår leverantörskedja.

Våra leverantörsrelationer är ofta långa och präglade av nära samarbete kring optimering av produkter och lösningar. Samarbetet gynnar kvalitet och kundnöjdhet samtidigt som det ger oss goda förutsättningar för konstruktiva dialoger kring hållbarhetsrisker och fortsatt utveckling med leverantörer.

Grunden för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer. Genom dialog och systematisk uppföljning arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, lika behandling anti korruption och miljö.