Arruti Group

Arruti Group i Spanien utvecklar, tillverkar och säljer komponenter samt utrustning för elektriska transmissionslinjer och ställverk. Bolaget är en global aktör med kunder i framför allt Europa, USA och Sydamerika. Innan Addtech förvärvade bolagsgruppen 2022, hade familjen Arruti drivit verksamheten i tre generationer.

Miguel Rivero, VD Arruti Group

- Addtechs decentraliserade sätt att driva sina bolag och den kunskap som finns inom koncernen har absolut stärkt vår konkurrensförmåga, säger Miguel Rivero, VD Arruti Group.

Tack vare Arruti Group har Addtech flyttat fram sin position från att vara en nordisk till en global aktör inom material för transmissionslinjer och ställverk. Arruti Group är experter på aluminiumprodukter och har en omfattande produktkatalog som innehåller exempelvis transformatorstationer och elledningar.

- Det pågår ett generationsskifte vad gäller energiförsörjning över i stort sett hela världen, säger Miguel. Många länder ska relativt snabbt modernisera sina elnät för omställningen till ett mer grönt samhälle. Det finns därför en stor potential på vår marknad och den ökande efterfrågan gör att vi kontinuerligt måste utveckla nya produkter och tekniska lösningar för att bibehålla vår tätposition.

Arruti Group har en modern automatiserad tillverkning med bland annat robotlinjer i sin fabrik i Bilbao. Här finns den ingenjörskonst som krävs för att ta fram kundanpassade tekniklösningar som ligger i framkant.

- Kunderna värderar kvaliteten högt i produkterna och att de tekniska specifikationerna uppfylls fullt ut. Vi vet till exempel vilka material som är mest lämpade för varje produkt för att uppfylla de ofta högt ställda kraven. Våra högkvalitativa produkter, höga servicegrad och säkra leveranser gör Arruti Group till en pålitlig partner i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, avslutar Miguel Rivero.