Styrelse Addtech AB

KENTH ERIKSSON

Ordförande

KENTH ERIKSSON

Ordförande

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Ordförande sedan 2021, i styrelsen sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelselordförande i Concentric. Styrelseledamot i Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.

Aktieinnehav: 236 400 B-aktier och 40 320 A-aktier (inkl. närstående). Innehav per 20201-05-31.

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.

Styrelseledamot sedan 2017. Senior Advisor United Bankers LTD.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Frill Holding AB, styrelseledamot i Bergman & Beving, Two H och Service and Care AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank och ABN Amro. 

Aktieinnehav: 39 600 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2021-05-31.

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect, Swemac och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V & VI.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma

Aktieinnehav: 32 000 B-aktier. Innehav per 2021-05-31.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. 

Ledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag i Tisenhultgruppen.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhultgruppen och Tritech Technology. 

Aktieinnehav: 78 008 B-aktier. Innehav per 2021-05-31.

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

Civilingenjör inom maskinteknik. Född 1969.

Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Competella AB samt styrelseledamot i Proact IT AB, Formpipe Software AB och Axiell Group AB.

Tidigare erfarenhet: Grundare och VD i Syster P AB samt ledande positioner inom bland annat Ericsson och Netwise.

Aktieinnehav (inkl. närstående): -

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

Jur kand. Född 1974.

Styrelseledamot sedan 2020.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Addtech och Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

Aktieinne­hav: 224 136 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 268 000 aktier (inkl. närstående). Innehav per 2021-05-31.