Styrelse Addtech AB

KENTH ERIKSSON

Styrelseordförande

KENTH ERIKSSON

Styrelseordförande

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Ordförande sedan 2021, i styrelsen sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Zalaris och Athanase Innovation AB

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.

Aktieinnehav: 236 400 B-aktier och 40 320 A-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2023-05-31

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2017. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving, Swedish Tonic AB, Wyld Networks AB, Service and Care AB.

Arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense, Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank, ABN Amro. 

Aktieinnehav: 6 400 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2023-05-31.

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Attendo, Eltel, VaccinDirect, Swemac och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V & VI.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma

Aktieinnehav: 32 000 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2023-05-31.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. 
Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB samt i antal bolag i Tisenhult-gruppen.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology. 

Aktieinnehav: 70 408 B-aktier. Innehav per 2023-05-31.

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

Civilingenjör. Född 1969.

Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Formpipe Software AB samt styrelseledamot i Proact IT AB och Axiell Group AB.

Tidigare erfarenhet: Grundare och VD i Syster P AB, VD på Netwise och Affärsområdeschef Ericsson Mulitmedia.

Aktieinnehav: 2 000 (inkl. närstående). Innehav per 2023-05-31 

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

Jur kand. Född 1974. Verkställande direktör och koncernchef sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2010.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

Aktieinne­hav: 221 136 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 171 000 aktier. Innehav per 2023-05-31.