Varje förvärv är unikt

När Addtech söker bolag finns det en fras som ofta dyker upp: ”Det får ta tid”. Varje förvärv är nämligen unikt och därmed även processen. Vissa förvärv går fort, andra kan ta flera år från första kontakten till undertecknade avtal. Synen på varje förvärv som unikt är inte konstig. En del av förklaringen bakom Addtechs framgång är att bolagen ofta drivs av samma personer som en gång grundade verksamheten. De kan vittna om vikten av att det ska stämma även kulturellt.

Genom åren har Addtech förvärvat ett hundratal entreprenörsdrivna teknikbolag och byggt upp en framgångsrik process för koncernens integrering och utveckling av bolagen. Förvärven leder inte bara till nya marknadspositioner, utan tillför dessutom ny kompetens och stärker koncernens entreprenörsanda.

 En viktig del av strategin är att förvärva hållbara bolag med marknadsledande nischpositioner och utveckla dem långsiktigt hållbart. Daniel Prelevic, affärsområdeschef Industrial Solutions och samordnare av koncernens förvärvsarbete, menar att hur långt fram bolagen ligger inom hållbarhetsområdet spelar en allt viktigare roll i arbetet med att analysera och värdera potentiella förvärv.

- Addtech brinner för förvärv - vi är genuint intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörerna och vi vill göra det långsiktigt. Det betyder att vi ingår partnerskap för livet med bolagen. Ibland säger vi skämtsamt att vi ingår äktenskap för livet och att vi aldrig skiljer oss, men vi säljer faktiskt nästan aldrig bolag, säger Daniel Prelevic.