AFFÄRSENHET

Industrial IT & Sensor

Bolagen inom affärsenheten är specialiserade på lösningar inom industriell kommunikation, inbyggda dator- och styrsystem, sensorer, visionprodukter och cybersäkerhet.

Vi har en bred bas av agenturverksamhet men erbjuder en hög grad av kundanpassade och egenutvecklade produkter. Kundanpassningen är betydande till automation inom produktion och till testsystem som utvecklas i nära samarbete med våra kunder. 

Vi är positionerade i hjärtat av Industri 4.0 (IIoT) och där även mjukvarulösningar till digitaliseringen, cybersäkerheten och AI har en central roll. Våra kunder består främst av OEM-tillverkare och slutanvändare inom främst industriautomation, medicinteknik, infrastruktur och försvarsindustri.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Industrial IT & Sensors

Cees Koetsier
+45 222 026 14
cees.koetsier@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land