AFFÄRSENHET

Motion & Drives

Bolagen inom affärsenheten är specialiserade på mekaniska och elektromekaniska lösningar samt systemintegration för applikationer inom industriautomation och medicinteknik.

Vi har en bred bas av agenturverksamhet men erbjuder också egenutvecklade produkter samt lösningar för systemintegration. Kundanpassningen är betydande och produkter så som skenstyrningar, elmotorer och elskåp med mera kundanpassas i nära samarbete med kunder och leverantörer.

Våra kunder består främst av OEM-tillverkare och slutanvändare inom industriautomation och medicinteknik. Våra produkters huvudsakliga användningsområden är förpackningsmaskiner, monteringslinjer, robotceller eller analysinstrument.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Motion & Drives

Martin Fassl
+46 706 69 69 34
martin.fassl@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land