AFFÄRSENHET

Vehicle Solutions

Bolagen inom affärsenheten erbjuder produkter som med den modernaste tekniken verkställer interaktionen mellan människa och maskin.

Vi har en dominerande andel egna produkter där våra bolag själva väljer komponentleverantörer och sköter därefter kvalitetssäkrande slutmontage i egen regi. Exempel på produkter är pedaler, joysticks, armstöd, sensorer, ventilblock som komponenter alternativt inbyggda i hållbara och smarta system. 

Tillsammans med kundernas projektgrupper för generationsuppdateringar utvecklar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar som överträffar marknadens förväntningar. Vår kompentens ligger i framkant inom områden som fordonsautomation, ergonomi och drivlinestyrning. Gemensamt för våra bolag är att deras vision är att underlätta och effektivisera operatörens dagliga arbete med fordonets specifika funktioner.

Våra produkter återfinns i någon form hos alla världsledande OEM-tillverkare av fordonskategorierna skog-, gruv-, entreprenad- och lasthanterande truckar. Bolagens produkter återfinns även ofta i bussar, tåg, fartyg och spårvagnar. Våra primära marknader är Västeuropa och Nordamerika som därefter följs av Sydkorea, Japan och Kina.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Vehicle Solutions

Anders Claesson
+46 70 397 29 17
anders.claesson@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land