AFFÄRSENHET

Material Processing

Bolagen inom affärsenheten hjälper våra kunder att bidra till att förbättra kundens slutprodukt och produktionsprocesser. Detta görs genom ett nära samarbete, där produkter och lösningar utvecklas för att tillfredsställa kundens behov. De produkter och lösningar som vi erbjuder är elektriska drivsystem, transmissioner, samt lösningar inom mekanisk ytbehandling. Två specifika områden för affärsenheten finns inom förädling av trä och hantering och återvinning av avfall. Inom dessa områden erbjuder vi förutom nämnda lösningar virkestorkar, timmersortering och system för avfallshantering.

Med hög teknisk kompetens skapar vi mervärden för kunderna genom exempelvis konkurrenskraftigare produkter och minskad miljöpåverkan. Exempel på detta är våra virkestorkar som ökar effektiviteten i sågverkens produktion och lösningar för återvinning av material som bidrar till den cirkulära ekonomin.

Våra kunder finns främst inom mekanisk-, skogs-, stål- och gruvindustrin och försäljningen sker med tyngdpunkt på Norden men också på utvalda marknader internationellt.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Material Processing

Daniel Prelevic
+46 703 09 93 29
daniel.prelevic@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land