AFFÄRSENHET

Energy Products

Bolagen inom affärsenheten utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sina produkter och lösningar främst i Norden och Baltikum, men även internationellt på utvalda marknader.

Vår verksamhet bedrivs primärt inom segmenten elinstallation, energieffektivisering, elsäkerhet, public safety och professionell belysning. Bearbetning sker både direkt av slutkunder och återförsäljare men även av föreskrivande led. Kännetecknande för vår verksamhet är stort tekniskt kunnande, hög servicenivå, starka varumärken och marknadspositioner inom utvalda nischsegment.

Vårt erbjudande består bland annat av elinstallationsprodukter vid renovering och byggnation av lokaler och bostäder men också för industriella miljöer, maskiner och infrastruktur. Andra produkter är statisk- och mobil belysning, kabel och kabelrelaterade produkter samt belysningsstyrning för offentliga och industriella miljöer som bland annat bidrar till bättre arbetsklimat och högre energieffektivitet.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Energy Products

Åsa Skarbrandt
+46 768 162 162
asa.skarbrandt@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land