AFFÄRSENHET

Power & Mobility

Affärsenheten har en vision om e-mobilitet och effektiva kraftlösningar. Vi erbjuder smarta kraftprodukter, elektronik, motorer och drivlinelösningar. Vårt marknadssegment omfattar förnyelsebar energi, HVAC, specialfordon, hissar och medicinsk teknik. Vi tillhandahåller komponenter, delsystem och nyckelfärdiga lösningar.

Precision och styrning definierar vår produktportfölj av elkraftomvandling, motorer och motorstyrningar för krävande applikationer. Allt detta kombineras med avancerade uppkopplade diagnostikverktyg och know-how inom systemintegration.

Power & Mobility arbetar i nära samarbete med kunderna och erbjuder därmed lösningar som uppfyller högt ställda kommersiella och tekniska krav. Vår expertis inom kraft och mobilitet gör det möjligt för kunderna att ta tekniksprång mot ännu energieffektivare lösningar och en fossilfri miljö. Vi finns i Europa och Asien, med en internationell kundbas. 

”Sustainable, powerful and efficient!”

Kontaktperson

Affärsenhetschef Power & Mobility

Per Lundblad
+46 70 795 66 02 
per.lundblad@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land